Služby /

Tu sú služby, ktoré ponúkame


Náš kompetentný tím sa môže postarať o všetky zložité úlohy a akékoľvek kancelárske práce vaším menom, rovnako môže splniť akékoľvek iné prichádzajúce a odchádzajúce outsourcingové úlohy, ako: Zákaznícka podpora, Rozvrh stretnutí, Reklama produktov/ služieb, Oznámenia udalostí, Ziskavanie Finančných Prostriedkov a Marketingové výskumy (CATI/CAWI). Zároveň používame súčasné kancelárske technológie, ktoré sú zárukou vášej spokojnosti. Máme riešenie pre každú špeciálnu kancelársku prácu.

Odchádzajúce služby:

EMAIL, FAX, SPRAVODAJE

Služby nášho call centra sa môžu poskytovat’ cez informačné kanály ako sú: fax alebo email. My sme viac ako šťastní vytvárat’ a posielať osobné alebo profesionálne správy vaším menom pomocou naších vlastných báz údajov alebo údajov, ktoré ste nám poskytli.

VYMENOVANIE STRETNUTÍ

V dnešnom globalizovanom svete, vymenovanie stretnutí je základným kameňom pri vytváraní nového podnikania. Je to veľmi efektívny marketingový nástroj pre väčšinu firiem. A nie je nič silnejšie, nič účinnejšie ako stretnutie tvárou v tvár.

WARM VOLANIA/ EXISTUJÚCE KLIENTI

Kontaktujeme s existujúcimi klientmi, aby sme im predstavili nové produkty či služby, pre zvýšenie predajov a predaj nových produktov, používajúc moderné technológie, ktoré lepšie vyhovujú našim klientom, ktorí vedú k vyššej hodnote zákazníkov a získu z roka na rok.

MARKETINGOVÉ VÝSKUMY

Marketingové výskumy sú mocným nástrojom, ktorý umožní nasmerovať vaše podnikanie a pomôže prijať správne riešenie. Pomocou marketingových výskumov a telefonických prieskumov, budete schopní analyzovať a uvidieť minulé tendencie trhu, geo-marketingové správanie rôznych skupín hráčov a spotrebiteľov. Call Tech sa špecializuje na poskytnutí pomoce spoločnostiam, aby lepšie porozumeli trh a svojich klientov. Sme - Váš najlepší partner pre telefonické dotazníky B2B, B2C, spokojnosť zákazníkov a tajomný nákup s dlhoročnou praxou pre najefektívnejšie spoločnosti v Európe a iných častiach sveta. Rozumieme, že naší klienti potrebujú iba kvalitný výskum trhu, preto sa stárame o potrebné zručnosti, skúsenosti a špecializáciu naších marketingových agentov. To všetko v spojení s najnižšou cenou nenesie vysoké náklady. Používame naše inovačné technológie s cieľom, aby naša cena pre telefónny výskum bola čo možno najdostupnejšia.
Read more

Prichádzajúce služby:

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Vari je to ťažké účinne podporovať svojich zákazníkov a perspektívy, zároveň šetriť svoj rozpočet? Call Tech ponúka najlepších kvalifikovaných špecialistov, viacjazyčnú podporu, efektívne technológie a prijateľné ceny. Široký výber jazykov: naši agenti hovoria všetkými hlavnými Európskymi jazykmi. Toto dovoľuje poskytovať podporu každého z vaších individuálnych zákazníkov bez ohľadu na jeho umiestnenie, bez akéhokoľvek manažmentského úsilia, potrebného pre koordináciu v rozličných miestach. Ponúkame podporu 24/7, 365 dní v roku a široký rozsah schopností: môžeme zvládnuť všeobecnú starostlivosť o zákazníkoch, rovnako ako technickú podporu. Zákaznícky servis Call Tech snaží sa zlepšovať oddanosť zákazníkov našich klientov.

BACK OFFICE

Globálne korporácie stále musia zlepšovať ich prevádzkovú efektívnosť na dosiahnutie vyššej produktivity. Podnikatelia – manažéri sú často účtované vypracúvajúc stratégiu pre dosiahnutie nížšich štruktúrnych nákladov, vyššej produktivity a lepšej kvality štandardov. Call Tech je Váš verný outsourcingový partner, ktorému môžete dôverit’ poskytnutie vyššej produktivity, lepšej kvality štandardov a mimoriadne časové rámce pri dosiahnutí podstatnej úspory nákladov. Call Tech ponúka komplexné riešenie pre outsourcingovú vzdialenú kanceláriu, ktoré zahŕňa všetky bežné kancelárske úlohy a taktiež špeciálnu úlohu podľa vašej žiadosti.

PRIPOJENIE K INTERNETU

Používame najmodernejšie technológie, aby sme vám poskytli možnosti, ktoré budú vhodné pre vaše podnikanie a aby sme poskytli vaším cenným zákazníkom starostlivosť, ktorú si zaslúžia. Náš call centrum používa ako obyčajné širokopásmové pripojenie k internétu, rovnako aj moderné bezdrôtové pripojenie, čo odstraňuje riziko straty pripojenia k internétu kvôli linkovým problémom. Celková súhrnná šírka pásma presiahne 100 Mbps na lokálnej sieti.

TELEFÓNIA

Používame vysoko kvalitné VOIP technológie, s pravdepodobne jednou z najlepších kvalít hlasu na trhu pre väčšinu svetových destinácií. Pre naše odchádzajúce hovory používame zálohovanie dodávateľov VOIP, čo vylučuje stratu času v prípade technických problémov s hlavným dodávateľom. V práci Call tech používa IVR (Interactive Voice Response): podporujeme scenár plošiny IVR, ktorá umožňuje úplne automatizovať služby, a taktiež PBX (Private Branch Exchange), ktoré môžu ľahko a bezpečne riadiť veľký objem prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov. Automatické vytáčanie - odchádzajúce volania sú automatické, pomocou číselníka, naladené tak, aby garantovali maximálny výkon operátorov. Nahrávanie hovorov/živé monitorovanie hovorov, ktoré umožňujú spĺňať prísne bezpečnostné požiadavky, školenie a koučovanie agentov a kontrolu kvality.

PODPORA APLIKÁCIÍ

Používame webovú aplikáciu, rovnako ako prispôsobený CRM softvér, pripojený k serveru, aby sme mohli pracovať pre viaceré miesta a spracúvať živé sledovanie výsledkov bez ohľadu na lokalitu. Máme monitorovanie výkonnosti každého operátora v režime reálneho času, napríklad, záznam jeho práce, čas nečinnosti, screenshoty, monitorovanie využitia aplikácií v percentách. V činnosi Call tech rozumieme, aká je záruka bezpečnosti cennej informácie pre naších klientov, preto používame dostatočný počet hardwaru a softwaru pre ochranu proti vírusom, aby znížili sme pravdepodobnosť straty žiadnych údajov a aby sme poskytli naším zákazníkom vysoký stupeň utajenia. Tiež záručujeme nepretržitý pracovný postup vďaka rezervnému poskytovateľu internétu a elektrickému generátoru.