O nás /

Nižšie nájdete viac informácie o našej spoločnosti

Call Tech je to viacjazyčný call centr v oblasti outsourcingu. Poskytujeme štandardný balík služieb moderného call centra, ktoré sú potrebné pre úspešné podnikanie naších klientov.

Od samého začiatku v Call Tech sme presvedčení, že iba kvalitativné služby majú význam, a to nám dáva schopnosti vytvoriť úspešné vzájomne prospešné dlhodobé obchodné vzťahy s našimi klientmi.

CallTech mohol zvládnuť všetky zložité úlohy na základe špeciálnych potrieb našich klientov, vybavený modernými technológiámi ako sú: rýchle a spoľahlivé pripojenie k internetu, alternatívne poskytovatelia internetu ak hlavný z nich zlyhá, pokročilý, ale zároveň ľahko ovládateľný VOIP založený komplex, schopný zvládnuť vysoký objem prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, poskytujúci veľmi dobrú kvalitu hlasových služieb, dostatočná ochrana straty údajov príde vďaka viacnásobnému firewallu a antivírusovej ochrane, a nepretržitý pracovný proces v súvislosti s nezávislým záložným generátorom energie.

Náš vysokokvalifikovaný tím špecialistov, viacere z ktorých majú vysokoškolské vzdelanie, môže pracovat’ vo väčšine Európskych jazykoch, a to sú: Angličtina, Nemčina, Taliančina, Francúzština, Španielčina, Slovenčina, Gréčtina, Portugalčina, Poľština, Čeština, Ruština, Ukrajinčina, niektoré ďalšie Európske jazyky, ktoré sú k dispozícii (podľa aktuálnej požiadavky).

Spoznajte náš tím

VÝKONNÝ RIADITEĽ

V spoločnosti Call Tech veríme, že každý klient je unikátny, preto ku každému zákazníkovi nachádzame individuálny prístup a poskytujeme mu najlepšie služby, ktoré si zaslúži. Úspech nášho klienta je aj náším úspechom.

FINANČNÝ RIADITEĽ

Náš vysokoprofesionálny personál je hlavným aktívom Call Tech, sme istí, že len dobre organizovaná tímová práca, kde každý člen tímu vie svoje miesto a svoju úlohu, pracujúc ako Švajčiarske hodinky privedú nás k úspechu.

MANAŽÉR

Tímová práca neznamená, že všetci robia to isté alebo všetci budú schopní robiť prácu navzájom. Sú to skôr prostriedky k spoločnému spôsobu práce, kde je táto suma vyššia ako časti. Pracujeme oddelene, aby urobili sme každú časť každého projektu najlepšie.

VEDÚCI PROJEKTOV

Vždy sme v kontakte s našimi klientmi a sme ochotní poskytnúť im všetky potrebné informácie. To nám pomáha pochopiť všetky potreby klientov a po celú dobu udržiavať najlepšiu úroveň našej spolupráce.

HR-MANAŽÉR

Nik nemôže vybudovať tím pre nás, v ktorom budeme pracovať pohodle a produktívne - nikto iný ale my sami! To je hlavné pravidlo, ktoré sledujeme v spoločnosti Calltech International.

IT-MANAŽÉR

Potrebujete kvalitné hovory – poskytneme ich Vám. Vďaka spoľahlivej, stabilnej a vylepšenej technológie môžeme zavolať z ktoréhokoľvek miesta ku všetkým. Spoluprácujúc s nami pomôžete vyvinúť a zlepšiť vaše podnikanie a otvoriť ho Svetu. A uvidíte, že komunikácia nie je len facebook alebo skype.

VEDÚCI PROJEKTOV

Sila tímu je každý jednotlivý člen. Sila každého člena je to tím. Pracujeme aby sme spoločne získali klientove ciele. Tento jasný smer a dohodnuté ciele sú základom pre efektívnu tímovú prácu.

VEDÚCI PROJEKTOV

Hovoríme ku svetu. Každý človek má svoju individualitu. Snažíme sa nájsť prístup ku každému agentovi a zákazníkovi, vytvárajúc týmto spôsobom dobrý tím pre prácu.

HR-MANAŽÉR

Mnoho ľudí žije svoj život a ani nepredstavuje, aké môžu byť ich talenty a či majú ich vôbec. V CallTech pomáhame našim zamestnancom objaviť ich talenty a vyleštiť ich do lesku.

Hľadáme vedúceho!

Môžete byť tým, koho hľadáme!

Naši zákazníci hovoria:

Potvrdzujem, že som pracoval s Call Tech od roku 2007 a v súčasnosti pokračujem v práci, po celú túto dobu poskytli nášmu podnikaniu vynikajúcu podporu v oblastiach zvýšenia získu a starostlivosti o zákazníkoch. Ich práca sa stala významným faktorom v úspechu našej asociácie, pomáhajúc nám získať mnoho nových predplatiteľov tak, aby sa dosiahli ciele a účel našej neziskovej organizácie. Môžem s istotou odporúčit’ Call Tech ako solídny a spoľahlivý call center, rovnako ako odborníka vo svojom odbore.

Pracujeme s Call Tech od roku 2006. Odvtedy prevádzajú veľa telefónné prieskumy a marketingové výskumy v Európe a medzikontinentálnych krajinách (Mexiko, Južná Afrika). My sme veľmi spokojní s flexibilitou Call Tech a kvalitou výsledkov. Call Tech dokázal v posledných rokoch, že je spoľahlivým partnerom pre medzinárodné výskumy.

Potvrdzujem, že pracujem s Call Tech od mája 2007, počas tejto doby poskytovali môjmu podnikaniu dokonalú podporu v korešpondencii cez sms a administratívnej práci. Počas tejto doby, zamestnanci boli veľmi užitoční a včasní, poskytujúc nám vynikajúce služby. Môžem naliehavo odporučiť Call Tech ako profesionálnu a spoľahlivú spoločnost’ pre outsorsing (call centr).